Technische inspectie aanvragen

Het begrip ATEX behelst alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar.
Een installatieverantwoordelijke, afgekort IV, is een aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de elektrische installaties en arbeidsmiddelen (NEN 3140).

jpg, jpeg, png, gif of pdf. Max. 5 bestanden. Max. 20MB in totaal.