Verplicht energielabel C voor kantoren en bedrijfspanden

28 september 2021
Per 1 januari 2023 is voor een groot aantal kantoor- en bedrijfspanden vanaf 100 vierkante meter minimaal Energielabel C verplicht. Een energielabel geeft aan hoe duurzaam en energiezuinig uw bedrijfsgebouw is. Het energielabel is een verplichting vanuit de rijksoverheid om de volgende stap te zetten richting een energieneutraal Nederland. Met ‘een verplichting’, bedoeld de rijksoverheid echt een verplichting: Wie op 1 januari 2023 niet minimaal energielabel C heeft, moet de deuren sluiten. In 2030 moet dit minimaal energielabel A zijn.

Wat bepaalt het energielabel?

Het energielabel wordt vastgesteld door een gecertificeerde energieadviseur. De energieadviseur neemt een aantal kenmerken van het gebouw op en maakt op basis daarvan een energieprestatieberekening, waar een energielabel uit volgt. Deze energieadviseur moet u zelf inschakelen. Energielabel C komt neer op een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per vierkante meter per jaar. Wilt u bekijken welk energielabel uw gebouw heeft? Bekijk dat op deze site van de Rijksoverheid.

Maatregelen om energielabel C te halen

Een van de meest logische stappen om een hoger energielabel voor uw pand te halen, is het verduurzamen van uw installatie. Denk bijvoorbeeld aan het overstappen naar LED verlichting, het installeren van zonnepanelen, het installeren van een warmtepomp om het klimaat binnen uw pand te regelen of het toepassen van energiemanagement. Met deze ingrepen voldoet u niet alleen aan de verplichting vanuit de overheid, maar heeft u ook bijkomende voordelen; De energiebesparende maatregelen verdienen zich vaak snel terug en uw pand neemt in waarde toe. Om te bepalen welke energiebesparende maatregel het beste bij uw bedrijfspand & budget past, neem dan contact op met ons.

Valt mijn pand binnen deze maatregel?

Deze maatregel geldt niet voor panden waarvan:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 vierkante meter is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wilt u meer informatie over het verbeteren van uw energielabel, of over energiebesparende en duurzame maatregelen voor uw bedrijfspand? Neem contact met ons op!

Deel dit bericht