Disclaimer 

Copyright

© 2008 – Op het Veld Elektrotechniek B.V.

Inhoud 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht 

Op de tekst en de verschillende beeldmaterialen op deze website is het eigendoms- en auteursrecht van toepassing. Bezoekt u onze website, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie, welke u uitsluitend zelf mag gebruiken. Behoudens nieuwsberichten (mét bronvermelding) is het u niet toegestaan de geboden informatie over te nemen, over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Op het Veld Elektrotechniek B.V. Hierop is Nederlands recht is van toepassing.

Aansprakelijkheid 

Aan de op deze website verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen. Op het Veld kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, dan wel schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.

Op het Veld Elektrotechniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Op het Veld Elektrotechniek B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Op het Veld Elektrotechniek B.V.

Op het Veld Elektrotechniek B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12032978.

Email 

De informatie verzonden in Emails afkomstig van Op het Veld adressen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Op het Veld staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

=============================================================================================================================================

The information contained in Emails send from Op het Veld adresses are confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Op het Veld is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.