Onze geschiedenis 

Oprichting 

De oprichter van Op het Veld is Matheus op het Veld. In 1921 begon hij in Belfeld aan de Stationstraat 2 een smederij. 40 jaar later volgde Sjaar Op het Veld Matheus op. In de jaren '60 was de installatie van elektra voor woningbouw en industrie onze voornaamste markt. Naast het installatiewerk runde Op het Veld ook een winkel; in die tijd een zeer vooraanstaande taak en rol in de regio. Het was een echte dorpswinkel waar onder meer Gazelle-fietsen, verlichting alsmede huishoudelijke en doe-het-zelf-artikelen werden verkocht. Joke Op het Veld-Jacobs zwaaide er de scepter.

Overname 

In 1985 nam de huidige eigenaar, Gerard op het Veld, samen met Marie-Louise Op het Veld-Driessen de zaak over. Enkele jaren later moest de winkel helaas wijken voor het dan flink uit de kluiten gewassen elektrotechnisch installatiebedrijf. Eind jaren ‘80 moesten Op het Veld Elektrotechniek B.V. een keuze maken op welke hoofdmarkten ze haar pijlen zou richten. Dit werden de utiliteitsbouw en industrie met daarnaast voor een deel particuliere woningbouw. Van installatiewerk in seriebouwprojecten is sindsdien afscheid genomen.

Op het Veld Besturingstechniek B.V. 

Begin jaren '90 werd Op het Veld Besturingstechniek B.V. opgericht. Met succes; we bouwden besturingen voor vaste klanten die vervolgens de gehele wereld over gingen. Ook ontwikkelden we voorzichtig eigen producten met machinebouwers. Hier ging het vooral om transport en kiepsystemen in de tuinbouw. In die tijd maakten we een enorm groei door. Wederom werd ons bedrijfspand te klein.

In 1996 verruilden we het gebouw aan de Stationstraat 2 voor een nieuwbouw op industrieterrein Geloërveld. Door de aanhoudende expansie moesten we ook hier na 2 jaar uitbreiden. Utiliteit, industrie en paneelbouw; markten van toen waarin we ook tegenwoordig nog steeds erg actief zijn.

De groei stagneert 

In 2002 stagneert de groei door de economische recessie. Tijd voor herbezinning. Met enkele externe adviseurs ontwikkelden we een nieuwe toekomstvisie. Deze voerden we, vanwege het slechte economisch klimaat, in de jaren daarna met enige vertraging door in de praktijk. De toen geformuleerde toekomstvisie is met een paar kleine aanpassingen in 2007, tot op de dag van vandaag actueel. De kernboodschap die wij als Op het Veld-onderneming uitdragen, ligt besloten in onze Visie & missie en Kernactiviteiten.

Nieuwe markten: duurzame energie 

Steeds op zoek naar nieuwe markten, technieken en producten startte

Op het Veld eind 2008 een nieuwe bedrijfstak Duurzame energie. Met deze stap dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van verantwoord en energiezuinig ondernemen.

 

Door alle ontwikkelingen is ons bedrijfspand andermaal te krap bemeten. In 2009 staat de volgende verbouwing op stapel. Ons pand wordt duurzaam en onder architectuur verbouwd. Janssen Wuts Architecten te Baarlo tekende voor het ontwerp.

CO2- en energieneutraal 

Ons gerenoveerde pand is functioneel, duurzaam en transparant, met behoud van een eigentijds industrieel design. Het voorziet onder meer in een ruime ontvangsthal en vergaderruimten, moderne kantoren en een optimale routing. De afwerking is eenvoudig met gebruik van basic materialen. Daarnaast pasten we veel nieuwe en duurzame technieken en integreerde deze samen met andere energiebesparende maatregelen in een intelligente installatie. Met één druk op de knop kunnen we tal van gebouwfuncties en producten schakelen, met elkaar laten communiceren en controleren. De kantooromgeving is CO2- en energieneutraal. Ook ligt er een gedegen basis voor het koelen en verwarmen via warmtepompen en zonnepanelen. Technisch vernuft in gebruik én energieverbruik.

Eind oktober 2009 is de verbouwing klaar. Met ons nieuwe bedrijfspand zetten we onze eigen vaardigheden kracht bij. Het fungeert voortaan als een permanente showroom voor zakenrelaties en huiseigenaren. Met deze aanpak maken we ons vakgebied voor klanten meer tastbaar. We laten ze zien, hoe wij zelf het enorme scala aan duurzame en hightech technieken in één intelligente installatie weten te combineren en in de praktijk toepasbaar maken. Met dit concept kunnen we onze opdrachtgevers een variëteit aan alternatieve oplossingen aanreiken. Onder het motto Op het Veld maak[t] contact ontvangen we regelmatig (groepen) relaties.

Op het Veld anno 2010 

Onze doelstelling blijft het gedegen adviseren van onze opdrachtgevers. Om hen te helpen de juiste keuzes te maken voor een passende, complete installatie. Dit alles binnen een vooraf vastgesteld budget. Een projectteam fungeert als aanspreekpunt, begeleidt het traject en lost de vraagstukken op. Deze aanpak blijkt zeer succesvol. Ook nemen we tegenwoordig - nog voor de aanvang van grote projecten - steeds vaker deel in een bouwteam. We zijn een groot voorstander van deze werkwijze. Want de elektrotechnische installaties en de projectorganisatie worden steeds uitgebreider, completer en complexer. Door deze andere manier van werken bereiken we via de kortste weg het beste eindresultaat. Voor álle partijen.