Onze geschiedenis 

Oprichting - 21 juni 1921 

Het oorspronkelijke bedrijf is opgericht door Jeu (Peter Mathias) Op het Veld en op 21 juni 1921 ingeschreven als eenmanszaak in de Kamer van Koophandel. Jeu was de jongste van een Tegels gezin met 8 kinderen. Hij verloor op jonge leeftijd zijn ouders en ging zich als smid bekwamen in enkele smederijen in Tegelen en het Duitse grensgebied, voordat hij met zijn echtgenote Nel Teeuwen zijn smederij (incl. hoefsmederij) annex woonhuis stichtte in 1921 aan de Stationsstraat te Belfeld. In de jaren daarna is er in het pand naast de smederij ook een winkel opgericht in o.a. huishoudelijke artikelen, kachels, verlichting en ijzerwaren, niet veel groter dan een kleine woonkamer. Een slimme zet van Jeu en Nel gezien het druk bezochte postkantoor naast het pand. Jeu bouwde met zijn smederij een goede reputatie op en naast de plaatselijke agrariërs had hij klanten uit de kleiwaren-industrie zoals de Gebroeders Van Cleef en Janssen-Dings, ad hoc opdrachten voor de Staatsmijnen, maar ook veel particulieren.

 

Geleidelijk aan ging Jeu zich ook richten op de elektrificatie van Belfeld, die begin twintiger jaren begon door te zetten. De omschakeling van stoom naar elektriciteit als aandrijving voor de industrie en van gaslicht naar elektrisch licht in de huishoudens was een nieuwe markt die Jeu met zijn bedrijf ging betreden. Veel (gas-)lichtinstallaties moesten worden vernieuwd en aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Nieuwbouwhuizen werden waar mogelijk van een elektrische installatie voorzien en direct aangesloten op het bovengrondse net. Het bedrijf verzorgde dus niet alleen de elektrische installaties, maar zorgde ook voor aansluiting op het net inclusief een stukje infra-structuur en onderhoud daarvan. Aansluiting op het openbaar net is op enig moment een exclusieve taak van de PLEM (toenmalige provinciale elektriciteitsmaatschappij) geworden.

 

Naast het bedrijf hebben Jeu en Nel Op het Veld ook nog een gezin gesticht. Zij kregen in totaal 8 kinderen (4 jongens en 4 meisjes), die al vanaf jonge leeftijd de handen uit de mouwen moesten steken in het bedrijf en het huishouden. De oudste 2 zonen, Piet en Sjraar zijn zich gaan bekwamen in de smederij/metaal- en/of elektro-installatiebranche. Dit leidde er in 1943 toe dat de eenmanszaak van Jeu werd omgezet in een VOF met Jeu, Piet en Sjraar als vennoten. Piet ging zich in de jaren daarna binnen het bedrijf bezighouden met de productie van met name boormachines. Dit bedrijfsonderdeel was ondergebracht in een pand aan de Schoolstraat in Belfeld. Jeu en zoon Sjraar concentreerde zich op de smederij/elektro-installatiebedrijf en winkel aan de Stationsstraat. In de naoorlogse jaren kwam de wederopbouw op gang, met als gevolg vooral vele nieuwbouwwijken in Belfeld. Dit zorgde voor de nodige opdrachten voor de elektro-installatie-tak met opdrachtgevers als o.a. Bruns & Bonke, Aannemingsbedrijf Bos, Geelen en Bouwbedrijf Baten.

 

Ook de smederij kreeg een extra impuls toen Op het Veld opdrachten kreeg van Rijkswaterstaat bij de bouw van het stuwcomplex in de Maas bij Belfeld, in het kader van de kanalisatie van de Maas vanaf 1947. Aan de stuw werd een tijdelijke smederij ingericht. Ook werd het Shell-depot voor flessengas klant, toen steeds meer huishoudens overstapten van koken op hout gestookte fornuizen naar gascomfort/fornuis. Dat depot werd opgeheven toen Nederland op aardgas werd aangesloten. In de eerste helft van de vijftiger jaren zijn Sjraar en echtgenote Jo Op het Veld-Jacobs met hun gezin verhuisd naar de Stationsstraat te Belfeld en was Jeu Op het Veld (inmiddels weduwnaar) tot het einde van zijn leven in 1970 onderdeel van dit gezin. Jeu Op het Veld is per 1 januari 1957 uit de VOF gestapt, die werd voortgezet door zijn zonen Piet en Sjraar.

Dorpswinkel & elektrotechnisch installatiebedrijf 

Naast gezin en huishouden werd de winkel het domein van Jo. In de jaren daarna is de winkel uitgebreid tot een dorpswinkel met een uitgebreid assortiment, inclusief fietsen en doe-het-zelf artikelen. Verlichting, huishoudelijke artikelen, cadeau artikelen en elektrische apparaten voerden echter de boventoon, waarbij klanten in de regio werden bediend. Het elektrotechnisch installatiewerk werd met de jaren steeds belangrijker, terwijl de smederij-activiteiten steeds minder werden, ondanks een korte opleving als gevolg het overstappen van kolenkachels op oliekachels. In de zestiger jaren werd de smederij beëindigd en na het tragisch overlijden van Piet in 1961 door een verkeersongeval, zijn de machinebouwactiviteiten gestopt en werden de activiteiten op de Stationsstraat voortgezet door Sjraar.

Overname - 1985 

In 1985 nam de huidige eigenaar, Gerard Op het Veld (jongste zoon van Sjraar en Jo, op de foto hierboven), samen met echtgenote Marie-Louise Driessen de zaak over en kreeg de winkel nog een upgrade. Enkele jaren later werd de winkel gesloten toen het elektrotechnisch installatiebedrijf een flink ruimte gebrek had door de forse groei. Op het Veld was vanaf toen een alleen nog een elektrotechnisch installatiebedrijf. Eind jaren tachtig werd een nieuwe strategische keuze gemaakt voor de utiliteitsbouw en industrie met daarnaast een klein deel particuliere woningbouw. Van de seriematige woningbouwprojecten werd destijds afscheid genomen, een strategie die vandaag nog steeds actueel is.

 

 

 

 

 

 

Begin jaren '90 werd Op het Veld Besturingstechniek B.V. opgericht. Met succes; we bouwden besturingen voor vaste klanten die vervolgens de gehele wereld over gingen. Ook ontwikkelden we voorzichtig eigen producten met machinebouwers. Hier ging het vooral om transport en kiepsystemen in de tuinbouw. In die tijd maakten we een enorm groei door. Wederom werd ons bedrijfspand te klein. In 1996 verruilden we het gebouw aan de Stationstraat 2 voor een nieuwbouw op industrieterrein Geloërveld. Door de aanhoudende expansie moesten we ook hier na 2 jaar uitbreiden.

 

 

 

De groei stagneert 

In 2002 stagneert de groei door de economische recessie. Tijd voor herbezinning. Met enkele externe adviseurs ontwikkelden we een nieuwe toekomstvisie. Deze voerden we, vanwege het slechte economisch klimaat, in de jaren daarna door in de praktijk. De toen geformuleerde toekomstvisie is met een paar kleine aanpassingen in 2007, tot op de dag van vandaag actueel. De kernboodschap die wij als Op het Veld-onderneming uitdragen, ligt besloten in onze Visie & missie en Kernactiviteiten.

Duurzame energie 

Steeds op zoek naar nieuwe markten, technieken en producten startte

Op het Veld eind 2008 een nieuwe bedrijfstak Duurzame energie. Met deze stap dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van verantwoord en energiezuinig ondernemen.

 

Door alle ontwikkelingen is ons bedrijfspand andermaal te krap bemeten. In 2009 staat de volgende verbouwing op stapel. Ons pand wordt duurzaam en onder architectuur verbouwd. Janssen Wuts Architecten te Baarlo tekende voor het ontwerp.

 

 

Verbouwing 2009 - CO2- en energieneutraal bedrijfspand 

Ons gerenoveerde pand is functioneel, duurzaam en transparant, met behoud van een eigentijds industrieel design. Het voorziet onder meer in een ruime ontvangsthal en vergaderruimten, moderne kantoren en een optimale routing. De afwerking is eenvoudig met gebruik van basic materialen. Daarnaast pasten we veel nieuwe en duurzame technieken en integreerde deze samen met andere energiebesparende maatregelen in een intelligente installatie. Met één druk op de knop kunnen we tal van gebouwfuncties en producten schakelen, met elkaar laten communiceren en controleren. De kantooromgeving is CO2- en energieneutraal. Ook ligt er een gedegen basis voor het koelen en verwarmen via warmtepompen en zonnepanelen. Technisch vernuft in gebruik én energieverbruik.

Eind oktober 2009 is de verbouwing klaar. Met het nieuwe bedrijfspand zetten we onze eigen vaardigheden kracht bij. Het fungeert voortaan als een permanente showroom voor zakenrelaties en huiseigenaren. Met deze aanpak maken we ons vakgebied voor klanten meer tastbaar. We laten ze zien, hoe wij zelf het enorme scala aan duurzame en hightech technieken in één intelligente installatie weten te combineren en in de praktijk toepasbaar maken. Met dit concept kunnen we onze opdrachtgevers een variëteit aan alternatieve oplossingen aanreiken.

Op het Veld 2021 - Al 100 jaar de kortste weg naar het beste resultaat 

In het jaar van ons 100 jarig bestaan blijft de doelstelling het gedegen adviseren van onze opdrachtgevers. Om hen te helpen de juiste keuzes te maken voor een passende, complete installatie. Dit alles binnen een vooraf vastgesteld budget. Een projectteam fungeert als aanspreekpunt, begeleidt het traject en lost de vraagstukken op. Deze aanpak blijkt zeer succesvol. Ook nemen we - nog voor de aanvang van grote projecten - steeds vaker deel in een bouwteam. We zijn een groot voorstander van deze werkwijze. Want de elektrotechnische installaties en de projectorganisatie worden steeds uitgebreider, completer en complexer. Door deze andere manier van werken bereiken we via de kortste weg het beste eindresultaat. Voor álle partijen.