Service, onderhoud + inspecties 

Bij veel bedrijven is de periodieke controle van een elektrotechnische installatie een ondergeschoven kindje. Zolang dit geen eis is van de verzekeraar, is het al gauw goed. Niets is minder waar. Service, inspectie en onderhoud vormen belangrijke peilers voor het waarborgen van de veiligheid en continuïteit van een onderneming. Veiligheid voor personen én kapitaalgoederen. Continuïteit van alle bedrijfs- en productieprocessen. Een toenemend aantal bedrijven onderkent gelukkig steeds vaker het belang en de noodzaak van een regelmatige check up.

Onze activiteiten zijn erop gericht uw elektrotechnische installatie preventief te keuren, onderhouden en tijdig corrigerende maatregelen te nemen. Planmatig en periodiek.

U kunt hiermee niet alleen een boel narigheid voorkomen, maar ook onnodig hoge kosten besparen.

NEN 3140-keuring 

Elektrotechnische installaties moeten veilig en bedrijfszeker zijn. Veilig voor de gebruiker, bedrijfszeker voor de productiecontinuïteit. Laat daarom uw installatie regelmatig inspecteren.

Lees meer ››

Thermografie 

Geeft een elektrische installatie teveel warmte af, dan kan hierdoor stroomuitval of zelfs brand ontstaan. Een thermografische inspectie werkt preventief. Lees meer ››

Service en onderhoud 

Om dure reparaties of storingen te voorkomen, is regelmatig onderhoud van uw elektrische installatie van belang. Misschien is een servicecontract iets voor u? Lees meer ››

 

Metingen 

Uw installatie levert dagelijks een enorme prestatie. Een periodieke controle geeft u inzicht in de belasting en ruimte voor mogelijke uitbreidingen.

Lees meer ››

Noodverlichting 

Noodverlichting is een belangrijk onderdeel van veiligheidsvoorzieningen in gebouwen. Bij stroom-uitval moet iedereen het pand zo snel mogelijk kunnen verlaten. . Lees meer ››