Noodverlichting 

Noodverlichting is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in gebouwen. Zodra de netspanning wegvalt moet deze in werking treden en ervoor zorgen dat de aanwezigen in geval van calamiteiten het pand snel en veilig kunnen verlaten.

Jaarlijks onderhoud verplicht 

Volgens de bouwverordening en de Arbo-wet is iedere ondernemer verplicht de noodverlichting jaarlijks te onderhouden. Zo dient u naast het jaarlijks vervangen van lichtbronnen die continu branden, ook accu’s 1 keer per 4 jaar te vervangen. Dit om minimaal 1 uur verlichting te kunnen garanderen. Daarnaast is het van belang de uitgevoerde controles, reparaties en testen vast te leggen in een logboek. Dit dient als overzichtelijke informatie voor instanties als de brandweer en overheid. We kunnen de aanleg en het onderhoud van uw noodverlichtingsinstallatie van u overnemen. U kunt hiervoor ook een servicecontract afsluiten.

 

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.