NEN 3140-keuring 

Elektrotechnische installaties moeten veilig en bedrijfszeker zijn. Veilig voor de gebruiker, bedrijfszeker voor de productiecontinuïteit. De installatie moet daarom regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden. Want voldoet deze bij een calamiteit niet aan de wettelijke normen, dan is de beheerder aansprakelijk.

Voor de veiligheid 

Om de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en kapitaalgoederen in alle gebouwen van uw bedrijf te waarborgen, bent u als ondernemer verantwoordelijk voor de periodieke keuring van uw elektrische installaties volgens de norm NEN 3140. Deze kwaliteitseisen zijn van toepassing op het gebruik, onderhoud en beheer van elektrische arbeidsmiddelen. Hiertoe behoren niet alleen uw machines, maar ook elektrisch handgereedschap, computers en netsnoeren. Naast meer veiligheid, verhoogd een NEN 3140-keuring ook aanzienlijk de continuïteit van uw bedrijf.

 

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw elektrotechnische installatie kunt u bij ons onderbrengen. Onze inspecteurs verzorgen dan de preventieve, periodieke keuringen en het onderhoud van uw installatie. De bevindingen leggen we voor u vast in een keuringsrapport. Dit rapport is uw bewijs voor diverse belanghebbende instanties als de arbeidsinspectie of verzekeraar. Zij kunnen dit bij u opvragen.

 

De voordelen van de inspectie laagspanningsinstallaties:

  • U biedt uw medewerkers een veilige werkomgeving conform de Arbowetgeving
  • U voorkomt ongevallen en vermindert het brandrisico
  • U bevordert de continuïteit en de bedrijfszekerheid van uw onderneming
  • U vermindert de kans op productie-uitval en stilstandverliezen
  • U voldoet aan de voorwaarden van uw bedrijfsverzekeringen

 

Voor periodiek onderhoud en inspectie van uw installatie kunt u desgewenst bij ons ook een servicecontract afsluiten.

Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.