Kwaliteitseisen brandmeldinstallatie 

Een goede brandmeldinstallatie voldoet aan:

  • De Regeling Brandmeldinstallaties: hierin vindt u naast de betreffende kwaliteitseisen ook informatie over wat er van betrokken partijen wordt verwacht;
  • NEN 2535 voor brandveiligheid van gebouwen, brandmeldinstallaties, systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.

 

De eisende partij (bijvoorbeeld brandweer of verzekeringsmaatschappij) legt de uitgangspunten vooraf vast in een Programma van Eisen (PvE). Voldoet uw brandmeldnstallatie aan het PvE dan kunt u als bewijs van oplevering een certificaat ontvangen.