Helichem 

Voor Helichem Cleaners en Coatings heeft Op het Veld een PV-installatie geleverd en geïnstalleerd met een vermogen van 310.000 Wpiek. Er is optimaal gebruik gemaakt van het dakoppervlak. Het maximale aantal panelen zijn geplaatst. Maar liefst 954 panelen zorgen voor een nagenoeg energieneutraal productieproces van cleaners en coatings. Het complete systeem is dusdanig geëngeneerd dat gebruik wordt gemaakt van de Z-O zon (‘s morgens) en de Z-W zon (‘s middags) waardoor een optimale opbrengst ontstaat, Er wordt hierdoor optimaal geprofiteerd van de RVO subsidie. Met simulatie software hebben we een installatie ontworpen waarbij alleen panelen worden geplaatst die voldoende opbrengen per jaar, zodat het geïnvesteerd vermogen rendeert.