Certificering 

Klanttevredenheid, betrokkenheid, veiligheid en vertrouwen staan bij ons centraal. Kwaliteit van dienstverlening en klant- en kwaliteitsgericht denken zijn daarbij sleutelbegrippen. Daarvoor werken we continu aan kwaliteitsverbetering en betere beheersing van onze processen en bedrijfactiviteiten.

Kwaliteit en veiligheid: een must voor iedere schakel binnen onze keten 

Aandacht voor veiligheid is een integraal onderdeel van ons dagelijks handelen en de verantwoordelijkheid van iedere schakel in onze keten die meewerkt aan de realisatie van uw project. Het voldoen aan de van toepassing zijnde normen en de wettelijke en maatschap-pelijke eisen op onze dienstverlening en producten is voor ons een must. Onze werkwijze verankeren wij met certificeringen en erkenningen. Een overzicht:

ISO9001 Certificatie - (Download)