Bouwteam 

Vrij baan voor innovatie en creatie 

Als klant bent u voor ons het middelpunt; uw wensen en behoeften zijn de spil waar alles om draait. Om u en ons te verzekeren van het beste eindresultaat, is het belangrijk dat we hierover al in een pril stadium kunnen meedenken. We lopen graag voorop als het gaat om omkering van de bouwketen. En ervaren gelukkig steeds vaker dat de rolverdeling binnen de bouwkolom langzaam verschuift. Vaak al zitten wij - nog voordat het project start - in bouwteamverband met de projectontwikkelaar, architect, het bouwbedrijf en de

W-installateur aan tafel om plannen te bespreken en ideeën te inventariseren en uit te werken. Zo bundelen we van meet af aan alle beschikbare expertise en ontstaat er een frisse, vernieuwende manier van samenwerken met mensen uit de praktijk. Innovatieve ideeën en creatieve oplossingen krijgen hierdoor vrij baan.

Maximaal rendement verzekerd 

Omdat daarnaast ook de onderlinge afstemming en communicatie aanzienlijk verbeteren, kunnen alle betrokkenen maximaal rendement uit het project halen. In toenemende mate erkennen partijen de meerwaarde van deze manier van werken. De keuze voor de traditionele werkwijze - de aanbesteding van opdrachten waarbij diverse bedrijven offreren op dezelfde, vooraf door derden voorgeschreven elektrotechnische installaties - maakt steeds vaker plaats voor deelname van Op het Veld in een bouwteam.